Chương trình Year End Party cuối năm 2022 của QCV chi nhánh Vinh kết hợp du lịch nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm tại Quỳnh Viên Resort Hà Tĩnh

Có sự khác biệt so với các năm trước, năm nay Công đoàn Công ty TNHH Công nghệ QCV Việt Nam triển khai kế hoạch tổ chức Tất niên cuối năm 2022 cho toàn thể cán bộ nhân viên Công ty tại Quỳnh Viên Resort Hà Tĩnh.

Year End Party là một trong những sự kiện quan trọng để toàn thể cán bộ, nhân viên QCV nhìn lại những chặng đường đã qua, những khó khăn và thành tựu đạt được trong năm. Đồng thời đây cũng là dịp để gắn kết chặt chẽ mối quan hệ của công ty và nhân viên, giữa nhân viên với nhân viên tạo nên tinh thần đoàn kết cùng nhau đón nhận những điều tốt đẹp nhất cho năm sau.

Leave Comments

1900 299 228
0886055166